література про латинську мову

література про латинську мову

Латинська література (лат. Litterae latinae) — література, написана латинською мовою. Виникла у стародавньому римі і найбільшого розквіту набула одночасно з розквітом самого риму у i столітті до. Е що тривала до кризи римської імперії у 3 столітті. Після розколу імперії на східну та західну, а також гоніння християнства на латинську літературу, під час якого було зруйновано александрійську бібліотеку, література латинською мовою занепадає. Так само занепадає і латинська мова, яка зі знищенням. Належить до латинсько - фаліскської групи італьських мов. Одна з найстаріших і наріжних мов європи, які формували її цивілізацію. Використовує латинську абетку, створену на основі етруської і грецької. Флективна мова, має три роди, сім відмінків, п ять відмін, чотири дієвідміни, три часи, три особи, три способи дієслова, три стани, три види, два числа. Походить від мови населення стародавнього рима. Від стародавнього риму середні віки запозичили латинську мову, котра ще довгий час, поки не зміцніли національні мови і не створено писемності європейських народів, залишалася міжнародною мовою — мовою церкви, вищої адміністрації, державно - правових документів, освіти і частково літератури. За тисячолітню історію середньовічна латинська писемність виробила велику кількість різноманітних родів і жанрів. За змістом латинська література поділяється на клерикальну і світську.

Середньовічна клерикальна література розвивалась протягом багатьох століть латинською та народними мовами. Своєю тематикою вона тісно пов язана з християнською вірою та церквою. Світська література латинською мовою певною мірою продовжувала традиції класичного античного періоду.

Початок середньовіччя представлений багатьма значними поетами і прозаїками, в творчості яких відбилась складна боротьба між античним світосприйняттям, що зникало, і християнським світоглядом, який утверджувався. Найвидатнішою постаттю цього періоду був боетій (близько 480 - 525) - поет, прозаїк і, головне, філософ, вихований на традиціях античності. Програмою з нормативного курсу латинська мова для студентів філологічних та історичних спеціальностей передбачено опанування студентами не менше 100 латинських афоризмів. Літературі, іноді зазначаються і фразеологічні паралелі в новоєвропейських мовах; однак автор прагнув не зловживати фразеологічними відповідниками з сучасних новоєвропейських мов (при цьому іноді залучено доволі рідкісні румунську й італійську мови відповідно до зацікавлень автора), усі охочі можуть звернутися до наступного підручника, де наведено латинські прислів я та приказки, крилаті вислови, які мають відповідники в англійській, німецькій, французькій, іспанській мовах. В основному латинською мовою писалась клерикальна(церковна) література. Клерикальна література створювалася для потреб церкви. Богослужбовий жанр - пісні, молитви, гімни й літургійна поезія. Тут уперше з являється рима. Бурхлива творчість пов язане з тим, що не існує церковних канонів (до 16 століття). Кожна церква могла прикрашати свою службу власними вставками. На зразок цих віршів виникає безліч повчальних творів. Латинська мова разом з оськсько і умбрскій мовами становив италийскую гілка індоєвропейської сім ї мов. У процесі історичного розвитку давньої італії латинська мова витіснила інші італійські мови і з часом зайняв панівне положення в західному середземномор ї. Він відноситься до числа так званих мертвих мов, подібно древнеиндийскому (санскрит), давньогрецької та ін. Від класичної латини прийнято відрізняти мову римської художньої літератури т. Послеклассический (посткласичного, пізньоантичного) періоду, хронологічно збігається з першими двома століттями нашого літочислення (т. Епоха ранньої імперії). Латинська мова у контексті всесвітньої історії. Латинська мова (lingua latina) – це мова племені латинів, які у і тисячолітті до. Населяли невелику місцевість лаціум (latium), розташовану у центральній частині апенінського півострова з голов - ним містом рим (roma). Разом з окською та умбрською, латинська мова належить до італійської групи індоєвропейських мов. Відомі численні твори з історії, літератури, архітектури цього періоду.

З поширенням християнства з’являються твори християн - ських авторів. Гієроніма (340–420 pp. ), августина (354–430 pp. Римська імперія розпалася на дві імперії – східну та західну.

Латинська мова належить до індоєвропейських мов і за будовою є. Латинська мова має 10 частин мови. 5 самостійних і 5 службових. Самостійні частини мови. Службові частини мови. іменник – nomen substant. Vum прикметник – nomen adiect. Vum дієслово – verbum займенник – pron. Men числівник – nomen numer. Рекомендована література основна. Латинська мова для юристів. Видавництво національного ун - ту львівська політехніка, 2006. Значення латинської мови для формування нових західноєвропейських мов зберігається і після падіння західної римської імперії (476 р. Вплив латинської мови на європейську культуру не обмежується періодом розквіту та могутності римської імперії. і після падіння риму (476 р. ) вона залишається мовою церкви та юриспруденції, науки, літератури та дипломатії. Включно до xviii століття латина — мова науки. Латинська мова — мова італійскої групи індоєвропейської сім ї мов. Розвивавалась на основі мови стародавнього племені латинів, що населяли область лацій у середній частині італії з центром (з 8 viii століття до. Сть лацій у середній частині італії з центром (з 8 viii століття до нашої ери) у римі. З піднесенням риму розповсюдилась по всій італії, потім у значній частині римскої імперії. історія української літератури (від початків до доби реалізму). Українська вільна академія наук у сша, 1956. Література латинською мовою. Українська вільна академія наук у сша в програмі видання української книжки - випускає у світ „історію yкраїнської літератури“. Автор книги, дмитро іванович чижевський, дійсний член академії, що тепер працює в гарвардському університеті, є відомим знавцем історії літератур слов’янських народів, зокрема української. Чижевський має понад 500 друкованих праць українською, англійською, німецькою, чеською. Галузь знань - 0203 гуманітарні науки. Напрям підготовки - 6. Освітньо - кваліфікаційний рівень - бакалавр. Розкриття значення латинської мови для загальної та професійної освіти людини. 020303 філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література). 020303 філологія (німецька мова та література). 020303 філологія (переклад (англо - український переклад)). Навчання > ос “бакалавр, спеціальність “філологія” > 035. 08 класичні мови та літератури (переклад включно). Наскрізна програма практик. Зарубіжна література розквіту середньовіччя значно багатше і багатостороннє літератури ранньої пори доби. У ній відбилася нова, більш складна картина життя західної європи, в більшості країн якій до xi ст. Утвердився феодалізм і потім поступово стали загострюватися протиріччя нової суспільної формації. У специфічних умовах середньовіччя вони нерідко набувають характер релігійних рухів (богомильское рух x - xiv ст. У болгарії та сербії, альбгойское в xii - xiii ст. У південній франції, гуситські війни в xv ст. Література на нових народних мовах, головним чином лицарська і міська, починає відтісняти латинську літературу.

і все ж за нею залишається значна і почесне місце.

Етапи розвитку латинської мови. До класичний літературний період. Золота або класична латинь. Розвиток латинської мови в період ранньої імперії. історія латинської мови. Уперше в українському літературознавстві подано комплексний огляд латиномовної галузі літературного процесу україни xv–xix ст. На матеріалі творчої спадщини тридцяти авторів проаналізовано особливості творчого самовираження письменників епохи бароко, які писали латинською мовою, беручи активну участь у загальноєвропейському мистецькому, науковому і політичному дискурсі. Функції латиномовної літератури у процесі становлення української літератури ранньомодерного часу.

342 словничок спеціальних та рідковживаних термінів.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

визначні місця україни на німецькій мові з перекладом реферат

гдз збірник задач і тестових завдань із математики 4 клас барна

твір на тему чи можливий сучасний світ без війни

поетапна підготовка до дпа 2021 гдз

практичні роботи з географії 6 клас відповіді думанська 2021